Inspectie laat Thunderking-vuurwerk van Nederlandse markt halen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een last onder dwangsom (LOD) opgelegd aan de importeur van het vuurwerk ‘Thunderking’, ook bekend als ‘Trueno del Rey’. Reden is dat dit vuurwerk alleen maar knallading bevat en dat is voor deze categorie (‘mijn’) in Nederland verboden. De ILT legt de LOD op om de overtreding te beëindigen en herhaling te voorkomen. 
 

Doos met Thunderkings; zwaar knalvuurwerk dat niet aan de veiligheidseisen voldoet.
Beeld: ©NFI

De importeur moet - op straffe van de dwangsom - de gehele voorraad van de geteste artikelen van Thunderking van de Nederlandse markt halen en laten vernietigen of afvoeren naar bunkers buiten Nederland. Het gaat om ruim 134.000 kilo vuurwerk dat niet voldoet aan de Nederlandse regels voor F2-consumentenvuurwerk. Daarnaast mag de voorraad met dezelfde artikelnummers die buiten Nederland ligt opgeslagen, niet worden ingevoerd en verkocht in Nederland. 
 

Randen van de wet

Sinds 1 december 2020 zijn onder andere vuurpijlen, enkelshotsbuizen en knalvuurwerk verboden, onder andere omdat het vaak tegen agenten, ambulancemedewerkers en brandweerlieden werd gebruikt. Reinder Auwema, voorzitter van de vakgroep vuurwerk bij de ILT: “Ons toezicht richt zich op het vuurwerk dat op de markt wordt aangeboden. Met Thunderking zoeken de fabrikanten wel heel erg de randen van de wet op, wat niet bijdraagt aan een veiligere jaarwisseling. Thunderking lijkt teveel op de verboden enkelshotsbuis. De branche moet ervoor zorgen dat het vuurwerk dat in Nederland wordt verkocht veilig is en aan de wettelijke eisen voldoet. Dit laatste is niet het geval met Thunderking, dus in het belang van ieders veiligheid moet het zo snel mogelijk van de Nederlandse markt verdwijnen.”

Verplichtingen importeur

De ILT heeft exemplaren van Thunderking met bepaalde, unieke artikelnummers laten testen en onderzoeken. Het vuurwerk met deze nummers voldoet niet aan de regels voor F2-consumentenvuurwerk en mag dus niet in Nederland zijn. De importeur moet daarom voor 29 december 2022 het vuurwerk terughalen dat al is uitgeleverd aan verkooppunten en/of bij hen in opslag ligt. Ook moet hij ervoor zorgen dat het vuurwerk in Nederland wordt vernietigd of wordt afgevoerd naar bunkers buiten Nederland. Daarnaast moet hij de voorraad met dezelfde artikelnummers die door hemzelf of in opdracht van hem in Nederland ligt opgeslagen voor 1 februari 2023 laten vernietigen of buiten Nederlands grondgebied (laten) brengen. Als de importeur geen gehoor geeft aan beide eisen - en daarmee de overtreding laat voortduren - moet hij een dwangsom tot maximaal € 1.685.325 betalen. 

Toezicht consumentenvuurwerk

De ILT houdt toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving voor vuurwerk op grond van de Europese Pyro-richtlijn, de Ract en het Vuurwerkbesluit. Het doel van dit toezicht is het bevorderen van de veiligheid voor de consument. Voorkomen moet worden dat onveilig vuurwerk in omloop wordt gebracht. Ieder jaar inspecteert de ILT F2-consumentenvuurwerk waarbij zij gericht kijkt naar de meest risicovolle producten. F2-vuurwerk mag alleen worden verkocht aan en gekocht worden door consumenten in de laatste 3 dagen van het jaar (29, 30 en 31 december). 

Getest en onderzocht

Dit jaar is ook de ‘Thunderking’ onderworpen aan het productveiligheidsonderzoek. Omdat er tijdens de tests geen siereffecten zichtbaar waren, heeft het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in opdracht van de ILT de pyrotechnische lading nader onderzocht. Hieruit blijkt dat de ‘Thunderking’ alleen maar knallading bevat en geen (sier)effectlading. Het beoogde effect van het vuurwerk is dus een knal. ‘Thunderking’ valt onder de definitie van een ‘mijn’, zoals omschreven in Bijlage 1 van de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (Ract). Het mag daarom geen knallading bevatten.