Levering drinkwater voldoet aan eisen

Drinkwaterbedrijven leverden in 2021 water van goede kwaliteit. Het drinkwater voldeed bij 99,9% van de metingen aan de gestelde normen. Ook de bedrijfsverslagen over het jaar 2021, die inzicht geven in de financiële resultaten van de drinkwaterbedrijven, voldoen aan de eisen van de Drinkwaterwet. Dat constateert de ILT in het jaarlijkse rapport Drinkwaterkwaliteit 2021 dat vandaag naar de Tweede kamer is gestuurd.

Glas dat wordt gevuld met water uit keukenkraan.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de totstandkoming van de drinkwatertarieven en op de bedrijfsverslagen van de drinkwaterbedrijven. De ILT beoordeelt daarmee of ons drinkwater voldoet aan de wettelijke normen.

Controles en metingen

In 2021 hebben de drinkwaterbedrijven 544.006 metingen uitgevoerd om de kwaliteit van het drinkwater te toetsen. Het drinkwater voldeed bij 99,9% van de metingen aan de gestelde normen. Ook reageerden drinkwaterbedrijven goed op incidenten en op verontreinigingen in het oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. In 2021 vonden bijvoorbeeld twee incidenten plaats van een besmetting met de E.coli-bacterie. In beide gevallen is aan zo’n 20.000 tot 26.000 huishoudens in de betreffende regio’s het advies gegeven om het water voor gebruik te koken.

Meldingen na werkzaamheden, klachten of incidenten

In 2021 heeft de ILT 127 meldingen van normoverschrijdingen ontvangen. Het gaat hoofdzakelijk om microbiologische overschrijding. Drinkwaterbedrijven hebben, als zij normoverschrijdingen ontdekten, steeds direct de juiste maatregelen genomen.

Goede kwaliteit drinkwater

De ILT controleert jaarlijks of de drinkwaterbedrijven de verplichte meetprogramma’s uitvoeren. Het doel van deze metingen is om te controleren of de kwaliteit van het drinkwater -na zuivering- goed is en goed blijft tot het aankomt bij de consument. Dat was in 2021 het geval.

Bedrijfsresultaten

Elk jaar controleert de ILT ook of de bedrijfsverslagen van de drinkwaterbedrijven voldoen aan de gestelde eisen. Deze verslagen geven inzicht in de kostenopbouw van de drinkwatertarieven en het gerealiseerde bedrijfsresultaat over de wettelijke drinkwateractiviteiten. De verslagen zijn tijdig aangeleverd bij de ILT met een goedgekeurde accountantsverklaring. De verslagen tonen de wettelijk vereiste gegevens over het jaar 2021, waaronder de gerealiseerde vermogenskosten. Daarmee voldoen de bedrijfsverslagen van de 10 drinkwaterbedrijven aan alle eisen die de Drinkwaterwet stelt.