OM en ILT-IOD schouwen terrein Tata Steel voor strafrechtelijk onderzoek

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft samen met de Inlichtingen en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD), Omgevingsdienst DCMR en het Nederlands Forensisch Instituut een bezoek gebracht aan Tata Steel IJmuiden B.V. Voor het lopende strafrechtelijk onderzoek heeft een onderzoeksteam het terrein van Tata Steel geschouwd om meer inzicht te krijgen in het productieproces van staal en specifiek in de werking van de kooksgasfabrieken. 

Foto gemaakt op de kade van IJmuiden, van de fabrieksterreinen van Tata Steel aan de noordkant van Noordzeekanaal.

Onderzoek na aangiften tegen staalbedrijf

Tijdens de schouw en het lopende onderzoek kijkt het onderzoeksteam of Tata Steel IJmuiden B.V. verweten kan worden of zij opzettelijk en onrechtmatig schadelijke stoffen in de bodem, de lucht of het oppervlaktewater heeft gebracht of laten brengen, met een mogelijk gevaar voor de gezondheid. Het opsporingsteam kijkt met eigen ogen naar de productieprocessen en naar de werking van bepaalde fabrieken binnen de inrichting van Tata Steel. 

Onderzoeksfase

Begin februari is het strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel opgestart. Meer dan 1.100 personen en organisaties deden aangifte tegen het staalbedrijf. Op dit moment is het opsporingsonderzoek in de volle gang. Dat betekent dat er nog geen beslissing is genomen of Tata Steel vervolgd gaat worden. Na afronding van het opsporingsonderzoek wordt bekend gemaakt of Tata Steel vervolgd gaat worden. 

ILT-toezicht Tata Steel

De ILT werkt samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het verbeteren van de leefomgeving rondom het bedrijf Tata Steel. De provincie Noord-Holland is als bevoegd gezag primair verantwoordelijk voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij Tata Steel. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert de VTH-taken uit in opdracht van de provincie Noord-Holland.