ILT waarschuwt verkopers van niet-goedgekeurde fatbikes

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft onlangs 27 internetaanbieders van fatbikes (E-bikes met dikkere banden) een waarschuwing gegeven. Uit onderzoek bleek dat zij fatbikes die harder gaan dan 25 km per uur en/of een hoger vermogen hebben dan 250 Watt zonder goedkeuring aanbieden. Dergelijke fatbikes moeten over een typegoedkeuring beschikken. Dit staat los van de vraag wáár de consument de fatbike gaat gebruiken: op de openbare weg of op eigen terrein. Vanaf 1 december volgt een nieuwe inspectie. Internetaanbieders die deze fatbikes dan nog steeds zonder typegoedkeuring te koop aanbieden, riskeren een door de ILT opgelegde last onder dwangsom om een eind te maken aan de overtreding.

Fatbike; elektrische fiets met zeer dikken banden.
Voorbeeld van een fatbike.

Onveilig en onverzekerd

Fatbikes die harder gaan dan 25 km per uur en/of een hoger vermogen dan 250 Watt hebben, komen steeds vaker voor in het straatbeeld. Dit heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid, maar ook voor de gebruiker zelf. Omdat deze fatbikes zonder typegoedkeuring verboden zijn op de openbare weg, is de gebruiker in overtreding en dus niet verzekerd.

De ILT constateert dat bijna alle internetaanbieders van fatbikes zonder typegoedkeuring wel degelijk op de hoogte zijn van de geldende regels. Onder bepaalde omstandigheden kunnen voertuigen voor de verkoop uitgezonderd zijn van de goedkeuringsplicht. Bijvoorbeeld als de fabrikant het voertuig niet heeft gemaakt om gebruikt te worden op de openbare weg. Daarom worden de fatbikes soms afgebeeld met disclaimers als ‘gebruik alleen op eigen terrein’ of ‘niet voor gebruik op de openbare weg’. Uit het onderzoek van de ILT blijkt echter dat in de meeste gevallen geen sprake is van zo’n uitzonderingssituatie. De fabrikant gebruikt dan weliswaar een disclaimer, maar uit andere aspecten blijkt dat de fatbike wel degelijk bedoeld is voor gebruik op de openbare weg.

Daarnaast ziet de ILT dat er diverse opvoersystemen voor fatbikes verkrijgbaar zijn. Het gaat dan om zowel fysieke als digitale opvoersystemen. De verkoop hiervan is niet verboden. Maar op de openbare weg fietsen met een fatbike voorzien van zo’n opvoersysteem is wel verboden.

Typegoedkeuring vereist

Fatbikes zijn tweewielers zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 in de EU Verordening 168/2013. Elektrische fietsen zijn uitgezonderd van deze wetgeving (artikel 2 lid 2h) als ze niet harder kunnen dan 25 km per uur en een vermogen hebben die lager is dan 250 Watt. Is dit niet het geval, dan moet de E-bike voldoen aan de EU Verordening 168/2013. Daarnaast moeten ze beschikken over een typegoedkeuring die door een goedkeuringsinstantie zoals de RDW is afgegeven. Zonder deze typegoedkeuring mag zo’n E-bike niet worden verkocht. De ILT ziet daar op toe. Daarnaast is het verboden om met de E-bike op de openbare weg te rijden; de politie handhaaft deze regel. 

Toezicht ILT

De ILT heeft een toezichttaak voor voertuigen die onder de criteria van EU Verordening 168/2013 vallen. De fabrikant bepaalt het gebruiksdoel van een E-bike, waarmee het automatisch onder een bijbehorend wetgevingsregime valt. Als de E-bike onder de EU Verordening 168/2013 valt dan houdt de ILT in de handelsfase toezicht of een product voldoet aan de wettelijke eisen.