Europese handhavers wegtransport kijken mee in Nederland

Op 13 en 14 juni controleerden verschillende handhavende partijen tijdens een gezamenlijke actie vrachtwagens in de omgeving van Zwolle. Naast de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Landelijke Eenheid van de politie, de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) waren vertegenwoordigers van de European Labour Authority (ELA) en inspecteurs uit Litouwen en Roemenië aanwezig. Doel van de gezamenlijke actie was, naast het handhaven van de regels voor wegtransport, het uitwisselen van kennis.

Toezichthouders uit verschillende Europese landen controleren samen internationale vrachtwagens.

Tijdens de actie werden 99 vrachtwagens gecontroleerd. Het betroffen zowel Nederlandse als buitenlandse vrachtwagens van binnen en buiten de Europese Unie. Er werd onder andere gekeken naar de vergunningen, de technische staat van de voertuigen, de naleving van de rij- en rusttijden, tachograaffraude, het vastzetten van de lading en de hoogte en breedte van vrachtwagencombinaties.

Overtredingen

Bij verschillende gecontroleerde voertuigen waren zaken niet in orde. Bij 2 vrachtwagens constateerden de handhavers fraude: eenmaal met de bestuurderskaart en eenmaal met de rij- en rusttijden. Ook was bij 3 vrachtwagens de lading niet goed gezekerd. Een aantal vrachtwagenchauffeurs reed met slechte banden en remmen. Ook waren sommige vrachtwagencombinaties te hoog of waren ze te breed beladen. 11 vervoerders kregen een waarschuwing, 18 een proces-verbaal en tegen 4 is een boeterapport opgemaakt. Technische gebreken zoals slechte banden dienden ter plekke te worden verholpen.

Verschillen in toezicht

De Nederlandse en buitenlandse handhavers konden tijdens de inspecties hun controlemethoden met elkaar vergelijken. Een inspecteur van de Roemeense Arbeidsinspectie ITM: “Het was uiterst nuttig dat arbeidsinspecteurs een actieve rol spelen bij deze inspecties. Zo wordt samenwerking en informatie-uitwisseling tussen staten gemakkelijker.” De inspecteur van de Litouwse verkeersinspectie vult aan: “Het was zeer leerzaam om ervaring op te doen in een ander land. Dat geeft inzicht in hoe andere landen het toezicht uitvoeren. De procedures in Nederland en Litouwen zijn in wezen dezelfde, maar Nederland kan sneller werken door meer mankracht en middelen en door de functiescheiding tussen de toezichthouders.”

Handhavers in Europa werken samen

De actie werd in het kader van Roadpol georganiseerd door de Euro Controle Route (ECR). Binnen de ECR werken de handhavende instanties van EU-lidstaten samen aan een veilige, eerlijke, sociale en ecologisch duurzame wegtransportsector. Dat doen zij onder andere door harmonisering van de handhaving en kennisdeling, informatie-uitwisseling, training en opleiding. Ook organiseert de ECR jaarlijks meerdere gezamenlijke controles op onder meer rij- en rusttijden, manipulatie van de tachograaf, vervoer gevaarlijke stoffen en de technische staat van voertuigen.