Plichten van treinvervoerders

Spoorwegondernemingen die gebruikmaken van het Nederlandse spoor moeten zich houden aan Europese regels voor treinreizigers. Zij moeten hun reizigers voor en tijdens de treinreis informatie geven en klachten goed afhandelen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet hierop toe.

Informatie voor de treinreis

Treinvervoerders en verkopers van vervoerbewijzen moeten onder andere informatie geven over:

 • algemene voorwaarden: rechten en plichten van treinreizigers
 • tijden en voorwaarden voor de snelste reis en de laagste tarieven
 • toegankelijkheid voor mensen met een beperking
 • storingen en vertragingen
 • beschikbaarheid van plaatsen in wagons en klassen
 • toegangsvoorwaarden voor fietsen
 • de procedure bij verlies van bagage
 • de klachtenprocedure

Informatie tijdens de treinreis

Tijdens de reis moeten spoorwegondernemingen informatie geven over onder meer:

 • het volgende station
 • vertragingen (en gevolgen voor de reis)
 • aansluitende diensten (overstappen, andere OV-aansluitingen)
 • bewakings- en veiligheidskwesties

Hoe houdt de ILT toezicht op treinvervoerders?

De ILT zorgt ervoor dat alle treinvervoerders op het Nederlandse spoor zich aan de regels houden. Dit zijn openbaarvervoerbedrijven zoals de NS, maar ook particuliere vervoerders als Thalys en ICE. De ILT kan maatregelen nemen als een vervoerder vaker de informatieplicht aan reizigers niet nakomt. Ook bemiddelt de ILT als een vervoerder klachten van reizigers niet of niet goed oplost.