Wat is een S-formulier?

Het S-formulier is een formulier voor de overdracht van scheepsafvalstoffen en moet worden gebruikt bij de afgifte van afvalstoffen die op schepen zijn ontstaan. Het S-formulier is opgenomen in de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

Met ingang van 1 februari 2019 is het Scheepsafvalstoffenformulier (S-formulier) veranderd. Het formulier dat inzamelaars van scheepsafvalstoffen gebruiken voor de registratie van ingenomen scheepsafvalstoffen is vanaf die datum aangepast.

Wat is de belangrijkste wijziging?

De belangrijkste wijziging ten opzichte van het oude formulier zijn de benaming en codes van de afvalstoffen op het nieuwe formulier met de indeling en de terminologie zoals voorgeschreven in de Richtlijn 200/59/EG. Dit betreft de Havenontvangstvoorzieningen voor Scheepsafval en de ladingsresiduen. Daarmee sluit de afvalterminologie op het S-formulier aan bij de regelgeving voor de zeescheepvaart.

Inzamelaars van scheepsafvalstoffen in de binnenvaart moeten ook een andere afvalcode gaan gebruiken. Deze codes staan ook vermeld op de achterkant van het S-formulier.

Voor het nieuwe formulier zie de publicatie in de Staatscourant.

Scheepsafvalstoffen en Eural-code

Op het S-formulier dient ook de Eural-code van de afvalstof vermeld te worden. De ontvanger en ontdoener van de afvalstof dragen op basis van specifieke informatie over de afvalstof altijd de verantwoording voor de juiste indeling van de afvalstof.

Welke Eural-code hoort bij een afvalstof is van diverse factoren afhankelijk. Vooral de herkomst van de afvalstof bepaalt onder welk hoofdstuk of sub-hoofdstuk van de Europese afvalstoffenlijst een afvalstof kan worden geschaard.

Zonder informatie over de herkomst, samenstelling en gevaareigenschappen is het voor veel afvalstoffen niet mogelijk om van een afstand de Eural-code te bepalen. Beschikt u wel over deze informatie? Dan kunt u aan de hand van een stappenplan de Eural-code bepalen. Het stappenplan vindt u in de Handreiking Eural.

Gevaarlijke afvalstoffen

Wanneer het gaat om een gevaarlijke afvalstof dan bevat de Eural-code een asterisk (*). Een andere categorie afvalstoffen zijn de zogenaamde complementaire codes. Voor deze categorie moet bepaald worden of de concentratie aan gevaarlijke stoffen in de afvalstof zodanig is, dat de stof bepaalde gevaareigenschappen bezit.

Veelvoorkomende scheepsafvalstoffen

Bij de meest gebruikelijke scheepsafvalstoffen zal het doorlopen van het stappenplan leiden tot identieke Eural-codes. Kijk in de Tabel scheepsafval en Eural-code welke code in dat geval voor u van toepassing is.