Cabotage

Cabotage is vervoer van goederen over de weg in het binnenland voor rekening van buitenlandse vervoerders. Dat is slechts beperkt toegestaan.

Definitie cabotage

Wanneer een vervoerder uit een EU-lidstaat goederen vervoert tussen 2 punten binnen de grenzen van een andere lidstaat is dat cabotage.

3 cabotageritten, 4 dagen ‘afkoelen’

Vervoerders moeten een communautaire vergunning hebben en mogen maximaal 3 cabotageritten rijden. Daarna moeten zij dan weer de grens over. Ze mogen dan vier dagen lang geen cabotageritten uitvoeren in het land waar zij de cabotageritten reden. (cooling off-periode).

Handhaving

Regels voor beroepsgoederenvervoer zijn vastgelegd in de Wet Wegvervoer Goederen en de Europese Verordening 1072/2009/RG. Tegen overtreders van de (cabotage)regels  treedt de ILT handhavend op volgens de richtlijnen en beleid van het Openbaar Ministerie, Landelijk Parket Team Verkeer.