Accountantsprotocol

Het accountantsprotocol stelt eisen aan de werkzaamheden van de accountants bij woningcorporaties. Dit protocol wordt jaarlijks geactualiseerd door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Die actualisatie is nodig vanwege gewijzigde regelgeving, wijzigingen in de gegevensopvraag door SBR-wonen en opmerkingen vanuit accountantsorganisaties.

Let op: Deze informatie is gebaseerd op de Woningwet die geldig is tot en met 31 december 2021. Per 1 januari 2022 gaat de nieuwe Woningwet in.