Een overzicht van alle documenten die op ilent.nl geplaatst zijn.

1.203 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Formulier: Spoedaanvraag nationaliteitsverklaring en zeebrief koopvaardijschip - ILT.308.02

Met dit formulier kunt u met spoed een nationaliteitsverklaring en/of (voorlopige) zeebrief voor een zeeschip dat bedrijfsmatig...

Formulier | 21-12-2017

Formulier: Aanvraag (vervolg)aanwijzing als keuringsarts voor de scheepvaart - ILT.307.02

Met dit formulier kunt u een (vervolg)aanwijzing als keuringsarts voor de scheepvaart in Nederland aanvragen, of een wijziging...

Formulier | 21-12-2017

Formulier: Aanvraag duplicaat bij vermissing scheepsdocument(en) - ILT.306.02

Met dit formulier kunt u een duplicaat aanvragen wanneer een scheepsdocument verloren geraakt, tenietgegaan of gestolen is.

Formulier | 21-12-2017

Form Flight Test Schedule CPL(H)

Formulier | 21-12-2017

Formulier: Aanvraag Status Vooraf Goedgekeurde Inrichting (VGI) - ILT.305.02

Met dit formulier kunt u de status vooraf goedgekeurde inrichting (VGI) voor het verwerken van afvalstoffen aanvragen.  

Publicatie | 21-12-2017

Formulier: Aanvraag erkenning voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht - ILT.293.03

Met dit formulier kunt u een erkenning voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht aanvragen of wijzigen.

Formulier | 21-12-2017

Form: Declaration for temporary permission to act as flight information service officer or aeronautical station operator - ILT.323.01

This declaration can be used as a temporary permission to act as flight information service officer or aeronautical station...

Formulier | 21-12-2017

Form: Declaration for temporary permission to act as (student) air traffic controller - ILT.296.03

This declaration can be used as a temporary permission to act as (student) air traffic controller according to Article 2...

Formulier | 21-12-2017

Formulier: Verklaring NCC en/of SPO vluchtuitvoering - ILT 298.02

Formulier | 21-12-2017

Formulier: Aanvraag erkenning keuringsinstantie - ILT.294.02

Met dit formulier vraagt u een erkenning aan als aangemelde keuringsinstantie DeBo en/of NoBo op grond van artikel 93, eerste...

Formulier | 21-12-2017