Een overzicht van alle documenten die op ilent.nl geplaatst zijn.

1.251 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Informatieblad medisch luchtvaart Procedure betwiste gevallen

Publicatie | 31-01-2018

Brief opheffen verscherpt toezicht Laurentius

Brief van de Autorititeit woningcorporaties aan Laurentius over het opheffen van het verscherpt toezicht.

Brief | 31-01-2018

Bijlage berekeningswijze ratio's

Spreadsheet met de berekeningswijze van de ratio's Aw-WSW. Bijlage bij het gezamenlijk beoordelingskader.

Publicatie | 31-01-2018

Aangewezen artsen in het buitenland / Appointed examining doctors abroad

Lijst met aangewezen artsen die zeevaartkeuringen in het buitenland mogen uitvoeren / Appointed examining doctors abroad.

Publicatie | 29-01-2018

Formulier: Aanvraag Erkenning taalbeoordelingsinstantie (voor eerste afgifte, verlenging of wijziging) - ILT.126.03

Met dit formulier kunt u een een erkenning als taalbeoordelingsinstantie aanvragen, waarmee de instantie namens de ILT...

Formulier | 29-01-2018

Handhavingsrapportage Lelystad Airport 2017

In de rapportage is vastgesteld dat het luchtverkeer is afgehandeld binnen de grenswaarden voor de geluidbelasting. Ook is het...

Brief | 29-01-2018

Handhavingsrapportage Rotterdam-The Hague Airport 2017

Rapportage van de ILT over nachtvluchten en geluidbelasting van luchthaven Rotterdam-TheHague in 2017.

Rapport | 29-01-2018

Wat gebeurt er nadat ik een klacht over een spoorwegonderneming heb ingediend bij de ILT ?

De ILT checkt eerst een aantal gegevens over de klacht die u heeft ingediend. Daarna onderzoekt de ILT of de klacht gegrond is...

Vraag en antwoord

Wanneer kan ik een klacht over een spoorwegonderneming indienen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)?

U kunt een klacht over een spoorwegonderneming indienen bij de ILT. Maar pas nadat u uw klacht eerst aan de spoorwegonderneming...

Vraag en antwoord

Hoe kan ik een klacht over treinreizen indienen bij een vervoerder?

U kunt een klacht indienen bij een treinvervoerder  als u vindt dat deze uw reizigersrechten niet nakomt. De...

Vraag en antwoord