Een overzicht van alle documenten die op ilent.nl geplaatst zijn.

1.465 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Overzicht ROC-vergunningen

Overzicht van door de Inspectie Leefomgeving en Transport verstrekte ROC-vergunningen voor het beroepsmatig gebruik van drones.

Publicatie | 29-05-2019

Approved training courses for seafarers / overzicht erkende trainingen

Overzicht erkende trainingen voor zeevaartbemanning

Publicatie | 29-05-2019

Overzicht erkende instellingen voor het keuren van blusmiddelen

Overzicht van organisaties die door de Inspectie Leefomgeving en Transport zijn erkend voor het keuren van blusmiddelen.

Publicatie | 29-05-2019

Spoorweginfrastructuur steeds beter

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) rapporteert elke 5 jaar over de kwaliteit van de spoorweginfrastructuur die bij ...

Publicatie | 28-05-2019

Stroomschema en Toelichting Afdanking EAA en verwerking WEEELABEX

Het stroomschema is een hulpmiddel om te bepalen of voor een handeling aan een (afgedankt) elektrisch of elektronisch apparaat ...

Publicatie | 24-05-2019

Handhavingsrapportage Schiphol 2018

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet erop toe dat Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de ...

Publicatie | 22-05-2019

Signaalrapportage biodiesel

Signaalrapportage | 20-05-2019

Voorwaarden bedrijfserkenningen binnenvaart, keuring van elektrische inrichtingen, isolatieweerstand en aarding

Voorwaarden voor de aanvraag van een bedrijfserkenning voor keuren van elektrische inrichtingen op binnenschepen

Publicatie | 17-05-2019

Jaarverslag Inspectie Leefomgeving en Transport 2018

Jaarverslag | 15-05-2019

ILT-rapport WNZV

Dit rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport geeft de resultaten weer van een inspectie die plaatsvond bij Waterschap ...

Rapport | 14-05-2019