Een overzicht van alle documenten die op ilent.nl geplaatst zijn.

1.504 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Deregistrations 2019-08 doorhalingen luchtvaartuigregister

Publicatie | 12-09-2019

Lijst EVOA kennisgevingen

Op deze pagina vindt u een overzicht van basisgegevens van afgegeven besluiten op kennisgevingen voor het binnen of buiten ...

Publicatie | 10-09-2019

Risicogestuurd toezicht en handhaving: Ranking ongewenste gebeurtenissen in de bodemketenRIVM Rapport 2019-0105

Bij werkzaamheden met grond, bijvoorbeeld om wegen en dijken aan te leggen, wordt de grond onder andere gekeurd, gesaneerd of ...

Publicatie | 05-09-2019

Approved training courses for seafarers / overzicht erkende trainingen

Overzicht erkende trainingen voor zeevaartbemanning

Publicatie | 05-09-2019

Signaalrapportage: Analyse risico's in de keten van bodemas

In deze analyse schetst de ILT een beeld van de risico’s van bodemas. Bodemas is een bijproduct van afval. Die ontstaat na ...

Signaalrapportage | 04-09-2019

Keten import, productie en toepassing van bodemas

Infographic die inzicht geeft in de keten van import, productie en toepassing van bodemas.

Publicatie | 04-09-2019

Overzicht ROC-vergunningen

Overzicht van door de Inspectie Leefomgeving en Transport verstrekte ROC-vergunningen voor het beroepsmatig gebruik van drones.

Publicatie | 03-09-2019

Informatieblad - Reducties op en vrijstelling van vliegopleidingen EU

De ILT ontvangt regelmatig aanvragen voor goedkeuring van opleidingstrajecten die afwijken van de goedgekeurde syllabus, met ...

Publicatie | 03-09-2019

Aangewezen artsen in het buitenland / Appointed examining doctors abroad

lijst met aangewezen artsen die in het buitenland zeevaartkeuringen / Appointed examining doctors abroad

Publicatie | 03-09-2019

Recent beëindigde aanwijzingen keuringsartsen scheepvaart

Recent beëindigde aanwijzingen van keuringsartsen voor de scheepvaart

Publicatie | 03-09-2019