WNT-analyse 2022

Zo’n 1.900 toezichthoudende en leidinggevende topfunctionarissen bij woningcorporaties voldoen met hun bezoldiging in 2022 aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Dat blijkt uit een analyse van de Autoriteit woningcorporaties (Aw).