Gezamenlijk beoordelingskader Aw/WSW 2022

Een belangrijk onderdeel van het verticaal toezicht op corporaties is één gezamenlijk beoordelingskader op de terreinen waarop Aw en WSW beiden werkzaam zijn. Daartoe behoort afstemming tussen beide organisaties over de wijze waarop effectieve maatregelen en interventies geïmplementeerd worden.
Dit document bevat het gezamenlijke beoordelingskader dat Aw en WSW hebben opgesteld, alsmede de achtergronden van de totstandkoming daarvan.