Landenlijst Bazel OESO EU EVA en LGO

In de EVOA zijn verschillende procedures voor het transport van afval bepaald. Deze procedures hangen deels af van het betrokken land waar het afval vandaan komt of waar het afval naartoe wordt getransporteerd. In het document Landenlijst Bazel OESO EU EVA en LGO is bijvoorbeeld terug te vinden of een land lid is van de EU of dat het onder de Bazel of OESO-regeling valt. Er wordt per land onderscheid gemaakt in EU, EVA, OESO, Bazel en LGO. Dat laatste staat voor 'Landen en gebieden overzee'.