Digitaal inspecteren: “Kwaadwillende ondernemingen gaan de inspecteur vaker zien, goedwillende ondernemingen juist minder.”

Verhalen

Hoe houd je toezicht op de naleving van de rij-en rusttijden van 150.000 vrachtwagens en bussen als je maar een beperkt aantal inspecteurs hebt? Naast haar wegcontroles en bedrijfsinspecties heeft de ILT digitaal inspecteren ontwikkeld. Door digitaal bestanden op te vragen bij vervoersondernemingen, krijgt de inspectie inzicht in hun gegevens. In de afgelopen maanden heeft de ILT de eerste vervoersondernemingen gevraagd om hun digitale bestanden aan te leveren. Martijn Klaassen is projectleider digitaal inspecteren. Welke voordelen leveren de digitale inspecties op, zowel voor de transportsector als voor de inspectie? En wat is zijn visie op de toekomst van digitaal inspecteren?  

Martijn Klaassen staat naast een vrachtwagen.
Beeld: ©ILT
Martijn Klaassen, projectleider bij de ILT

Volgens Martijn blijkt uit de eerste set resultaten dat alle onderdelen van het digitaal inspecteren goed functioneren en dat de aangeschreven ondernemingen goed meewerken. “De sector lijkt het digitaal inspecteren echt te omarmen. Deze ontwikkeling zie ik als een goede stap in de richting van een prettige dialoog tussen de inspectie en de goedwillende bedrijven.”      

Een betere schifting maken

Volgens Martijn geven deze digitale inspecties meer dan ooit inzicht in de markt: “Inspecteren is  specialistisch en arbeidsintensief werk. Als een inspecteur weet welke ondernemers in het wegvervoer geen zware interventies nodig hebben om de rij- en rusttijden na te leven, dan kan de inspecteur zich richten op het aanpakken van partijen die de regels wel overtreden.”

Wederzijds voordeel

“De impact van digitaal toezicht is voor ondernemers veel kleiner dan fysiek toezicht. We maken het de ondernemers zo makkelijk mogelijk om mee te werken. Ondernemingen kunnen hun bestanden opsturen, op een moment dat het hen schikt. Zij moeten dat natuurlijk wel binnen de gestelde termijn doen. Welwillende ondernemers hebben uiteindelijk profijt van een toezichthouder die de overtreders beter in kaart heeft.”

Eerlijkheid loont

“We schrijven geselecteerde bedrijven per brief aan voor een digitale inspectie. De ondernemer kan zijn bestanden uploaden via een webformulier. Die gegevens gebruiken wij voor de inspectie op de rij- en rusttijden. Van de analyse stelt de ILT een rapport op dat teruggaat naar de ondernemer. Dit geeft de ondernemer een beter inzicht in de naleving van de rij-en rusttijden.”

Portretfoto van Berkan Özdemir.
Berkan Özdemir, inspecteur bij de ILT

Voordelen nu al merkbaar

Martijns collega Berkan Özdemir voert bedrijfsinspecties en digitale inspecties uit bij vervoersondernemingen. Hij plukt in zijn werk nu al de vruchten van digitaal inspecteren. Berkan: “Deze werkwijze levert ons als toezichthouder een betere informatiepositie op. Voordeel is dat ik nu beter weet welke ondernemingen ik een hogere prioriteit moet geven; deze komen als eerste in aanmerking voor een vervolginspectie. Bedrijven die de rij- en rusttijden bewust niet naleven, doen dat uit financieel gewin. Als een bedrijf niet meewerkt aan deze digitale inspectie betekent dat niet dat zij de dans ontspringen; de ILT heeft nog steeds de mogelijkheid om andere inspectiemethodes in te zetten.” 

Wens voor de toekomst

Martijn: “Digitale inspecties zijn, zowel nu als in de toekomst, de eerste kennismaking tussen ondernemingen en de ILT. Deze vormen de basis van een goede relatie tussen de toezichthouder en de vervoerders. Wij gaan efficiënter inspecteren; de goedwillende partijen zullen minder van ons horen, de kwaadwillende partijen des te meer. Berkan voegt hieraan toe: “Ik hoop dat bedrijven ook in de toekomst goed blijven meewerken aan onze digitale inspecties. Dit alles met het doel: veilig en eerlijk goederenvervoer over de weg.”