ILT-Luchtvaartautoriteit en Kiwa tekenen intentieverklaring over luchtvaarttaken

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) draagt als luchtvaartautoriteit met haar toezicht bij aan (het behoud van) de veiligheid in de luchtvaart. Hierbij is het waarborgen van vakbekwaamheid in de sector van groot belang. Daarom zijn de ILT en Kiwa N.V. (Kiwa) van plan om de luchtvaarttaken die Kiwa nu namens de ILT uitvoert, over te dragen aan de ILT. Het gaat specifiek om werkzaamheden rond het certificeren van piloten, luchtverkeersdienstverleners en onderhoudstechnici.

Om het voornemen te bekrachtigen, hebben beide organisaties een intentieverklaring ondertekend. De overdracht van taken zal geen invloed hebben op de luchtvaartveiligheid en zal zo min mogelijk invloed hebben op de vergunningverlening. Wanneer de overdracht daadwerkelijk plaatsvindt, is nu nog niet bekend. Beide organisaties bespreken momenteel de voorwaarden van de overdracht van de taken aan de ILT. Uitgangspunt is dat de huidige Kiwa-medewerkers overgaan naar de ILT. De ILT is wel al begonnen met de voorbereidingen voor het uitvoeren van deze taken, zoals het zorgen voor de benodigde ICT-systemen.

Administratieve processen

In het verleden was de politieke wens om de overheid te verkleinen. Daarom heeft de ILT destijds taken voor het verlenen van certificaten en bevoegdheden op het gebied van zee- en binnenvaart, wegvervoer en luchtvaart uitbesteed aan private partijen zoals Kiwa. Hierbij ging het vooral om producten met relatief eenvoudige administratieve processen.

Bundeling van luchtvaarttaken

De uitbesteding van taken heeft echter geleid tot een stelsel waarin verantwoordelijkheden zijn versnipperd. Dit kan risico’s met zich meebrengen voor een juiste uitvoering van taken en adequaat toezicht daarop. EASA, de Europese toezichthouder op het gebied van de luchtvaart, is kritisch op het door Nederland vormgegeven stelsel en de verdeling van verantwoordelijkheid daarin. Door de taken die Kiwa nu uitvoert over te dragen aan de ILT worden de luchtvaarttaken weer gebundeld.

Tegelijkertijd werkt de ILT - samen met het beleidsdepartement van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - aan het versterken van haar taken als luchtvaartautoriteit. Het overdragen van de luchtvaarttaken aan de ILT past in deze ontwikkeling.