Last onder dwangsom voor Turkish Airlines voor gebruik vervuilende hulpmotoren

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een last onder dwangsom (LOD) opgelegd aan Turkish Airlines. Dit omdat de luchtvaartmaatschappij op Schiphol ongeoorloofd gebruik heeft gemaakt van de ingebouwde, vervuilende hulpmotor (de auxiliary power unit, APU) van het vliegtuig terwijl er schonere alternatieven beschikbaar waren op het platform.

Bij elke volgende overtreding die de ILT constateert, verbeurt Turkish Airlines een dwangsom van € 2.500 tot een maximum van € 50.000. De LOD wordt opgelegd om herhaling in de toekomst te voorkomen. Als dit nodig is, kan de inspectie een nieuwe, eventueel hogere LOD opleggen aan de luchtvaartmaatschappij.

Tot nog toe ontvingen in totaal 8 luchtvaartmaatschappijen, 1 grondafhandelingsbedrijf en luchthaven Schiphol een waarschuwing van de inspectie in verband met het onrechtmatig gebruik van APU's.

Toezicht leidt tot verbetering

De ILT constateert dat haar controles hebben geleid tot een verbetering in de naleving van de regels voor het APU-gebruik op Schiphol. Ook werkt de luchthaven Schiphol eraan om op meer platforms schonere alternatieven beschikbaar te stellen. Toch werd in februari 2024 opnieuw ongeoorloofd gebruikgemaakt van de APU door KLM. Hierdoor verbeurde KLM een dwangsom van € 2.500. Ondanks deze nieuwe overtreding, ziet de ILT bij KLM een verbetering in de naleving.

APU schaadt luchtkwaliteit

Een vliegtuig heeft ook wanneer het stilstaat op een opstelplaats van de luchthaven energie nodig. Deze energie wordt onder andere gebruikt voor elektriciteit en airconditioning aan boord. Hier wordt vaak de ingebouwde APU voor gebruikt. De APU werkt op kerosine en veroorzaakt schadelijke uitstoot van onder andere stikstofoxiden, zwaveldioxiden en (ultra)fijnstof. In het belang van de luchtkwaliteit moet de APU daarom zo min mogelijk aan staan.

Schonere alternatieven

Het gebruik van de APU staat beschreven in het luchthavenverkeerbesluit Schiphol, de Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol en Aeronautical Information Publication. Een vliegtuig dat niet voor langere tijd stilstaat, heeft altijd stroom nodig. Vliegtuigen mogen de APU alleen gebruiken als er geen schonere alternatieven voorhanden zijn. Zoals een installatie voor de airconditioning (pre-conditioned air unit, PCA), een vaste stroomaansluiting (fixed power unit, FPU) of een mobiele stroomvoorziening (ground power unit, GPU). De APU mag ook worden ingezet bij bepaalde weersomstandigheden, bijvoorbeeld bij zeer lage of hoge temperaturen. Vlak vóór vertrek van de opstelplaats of net ná aankomst mag de APU ook worden gebruikt.

Naleving regels op Schiphol

Begin 2023 kregen Schiphol en de sectorpartijen de opdracht tot het opstellen van een actieplan met concrete maatregelen om het APU-gebruik te verminderen. Sindsdien wordt uitvoering gegeven aan dit actieplan. Schiphol heeft inmiddels 26 vliegtuigopstelplaatsen voorzien van beide schonere alternatieven PCA en FPU. Hoewel de naleving van de regels voor het APU-gebruik op Schiphol verbetert, blijft de inspectie hier actief op controleren. Ook blijft de inspectie met de sector in gesprek over de voortgang van het actieplan. Met haar toezicht wil de ILT een bijdrage leveren aan een veilig, gezond en duurzaam Schiphol.