Herroeping onrechtmatig genomen besluit ingetrokken vergunning Taxi Horn Tours

Op 10 mei 2019 heeft Kiwa op instigatie van de ILT de communautaire vergunning besloten busvervoer van Taxi Horn Tours B.V. met ingang van 2 augustus 2019 ingetrokken, omdat de ILT van mening was dat niet meer aan een vergunningsvoorwaarde werd voldaan. Taxi Horn Tours B.V. heeft opnieuw een vergunning aangevraagd, deze werd op 3 september 2019 door Kiwa verleend. Op 30 september 2021 heeft de ILT de intrekking van de oude vergunning herroepen, omdat gebleken is dat de vergunning destijds door een fout van de ILT ten onrechte was ingetrokken. Het betrof dan ook een onrechtmatig besluit.

Touringcar binnenkant

Het CBb heeft eerder bepaald dat Taxi Horn Tours B.V. recht heeft op een bedrag aan schadevergoeding. De ILT is in gesprek met deze onderneming over vergoeding van het resterende deel van de door deze onderneming geleden schade.