Infrastructuur Kijfhoek voldoet in hoge mate aan norm

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) concludeert dat de spoorweginfrastructuur op het rangeerterrein Kijfhoek voor 94,6% voldoet aan de normen. Onderzoek in 2019 bracht geen acuut onveilige situaties aan het licht. Wel is het aantal wissels dat aan de norm voldoet lager (87,2%) dan het landelijk gemiddelde (97%). Op termijn leidt dit tot versnelde slijtage.

De ILT wil dat ProRail op korte termijn actie onderneemt om wissels die niet aan de norm voldoen te verbeteren. Verder moet ProRail altijd een risicoanalyse uitvoeren bij normoverschrijdingen die de veiligheid kunnen raken. Dit gebeurt op Kijkhoek nu onvoldoende. De inspectie monitort dit jaar wanneer en of de verbeterpunten succesvol zijn doorgevoerd.
 

Naar aanleiding van een aantal serieuze ongevallen en incidenten op het rangeerterrein in 2018 is het toezicht bij Kijfhoek verscherpt. Daarbij is naar de gehele veiligheidssituatie op Kijfhoek gekeken. De ILT onderzocht hiervoor begin 2019 onder meer de fysieke staat van de spoorweginfrastructuur. De volgende objecten werden geïnspecteerd: wissels, overwegen/paden, spoor (100m-secties), ES-lassen, fly-overs en relaiskasten.


De inspectie beoordeelt de kwaliteit van de spoorweginfrastructuur op Kijfhoek op dit moment als voldoende. Het aantal wissels dat aan de norm voldoet, met name in de doorgaande sporen, is substantieel lager dan in de rest van Nederland. Gemiddeld over de hele Kijfhoek voldoet 4,3% van de objecten niet aan de norm, maar is wel veilig. Dit kan ertoe leiden dat de technische levensduur niet wordt gehaald. 1,1 % van de onderzochte infrastructuur voldoet dermate niet aan de norm dat de spoorwegveiligheid geraakt kan worden. De inspectie stelt echter nergens acuut gevaar vast.


De ILT houdt toezicht op het spoor in ons land, ook op rangeerterrein Kijfhoek. Dit sorteercentrum voor goederentreinen, bij Zwijndrecht en Barendrecht, vormt de schakel tussen de havens en grote industriële gebieden in Nederland en Europa.

Inspecteur ILT op Kijfhoek