Grote Benelux-controle op vervoer met touringcars

Inspectiediensten van de drie Benelux-landen hebben op vrijdag 19 mei, op verschillende locaties in de Benelux, controles uitgevoerd op het transport met touringcars. De controleurs van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in België, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Nederland en de Douane in Luxemburg hebben gezamenlijk controles uitgevoerd in Nederland (parkeerplaats Rijkswaterstaat Moerdijk langs de A16), in België (parking van het attractiepark Bobbejaanland te Lichtaart en parking van de Grotten van Han in Han-sur-Lesse) en in Luxemburg (autoroute Dudelange - Zoufftgen).

Tijdens de inspecties werden touringcars gecontroleerd op fraude met de tachograaf, de naleving van de rij- en rusttijden en de boorddocumenten. De inspecteurs controleerden in totaal 59 touringcars (32 BE + 22 NL + 5 LU) waarvan er 14 in overtreding waren ( 6 BE + 8 NL + 0 LU). In totaal werden 18 ( 8 BE + 10 NL + 0 LU) overtredingen vastgesteld. Doel van de samenwerking is het delen van kennis en ervaring om zo te komen tot meer uniformiteit bij de controles.

Resultaten in Nederland

De inspecteurs controleerden in totaal 22 touringcars in Nederland, waarvan 12 van Nederlandse bedrijven. In totaal stelden de inspecteurs bij 8 bussen 10 overtredingen vast, variërend van losse wielmoeren tot een verlopen tachograafkeuring. Één chauffeur moest ter plekke 1210 euro betalen omdat hij zijn tachograafschijven, geldige keuring voor de tachograaf en vergunning niet kon tonen.

Resultaten in België en Luxemburg

In België zijn 32 touringcars gecontroleerd. Daarbij zijn 8 overtredingen geconstateerd bij 6 bussen. De overtredingen betroffen onder meer rij- en rusttijden, geen gebruik van de veiligheidsgordel en fraude met de tachograaf. In Luxemburg zijn bij de vijf gecontroleerde touringcars geen overtredingen ontdekt.

Benelux-samenwerking en veiligheid

Deze gezamenlijke controle werd gehouden in het kader van het Verdrag van Luik dat door de drie landen in oktober 2014 werd ondertekend. Dit verdrag is gericht op verdergaande samenwerking tussen de Benelux-landen op het gebied van toezicht op en handhaving van EU-regelgeving met betrekking tot wegvervoer en op een harmonisatie van de regelgeving. Deze samenwerking leidt tot een meer uniform toezicht op het wegvervoer, zorgt voor kostenbesparingen, eerlijke concurrentie tussen transporteurs, correcte arbeidsomstandigheden voor chauffeurs en een betere verkeersveiligheid. Hiermee vervullen de drie landen een voortrekkersrol binnen de Europese Unie. Het was de achtste keer dat de drie landen samen een grote controle uitvoeren binnen dit kader.