ILT publiceert de Staat van de transportveiligheid

Nederland blijft een veilig land op het gebied van verkeer en vervoer. Dat blijkt uit de Staat van transportveiligheid 2012. Het aantal doden en gewonden in 2012 is relatief beperkt vergeleken met andere Europese landen. Nederland behoort tot de Europese top op het gebied van de verkeers- en vervoersveiligheid. Dat neemt niet weg dat er nog aandachtspunten zijn. Het beleid van het ministerie richt zich op continue verbetering van de veiligheid.

De Staat van transportveiligheid schetst aan de hand van cijfers en feiten de staat van de veiligheid op de werkterreinen verkeer en vervoer van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De veiligheid binnen de modaliteiten zeevaart, binnenvaart, luchtvaart, spoor en weg komt aan de orde.

Over het geheel genomen zijn in 2012 geen grote veranderingen te constateren ten opzichte van voorgaande jaren. Wel is het zo, dat  enkel e ernstige incidenten, zoals de treinbotsing bij Amsterdam Westerpark en de aanvaring op de Noordzee met de koopvaardijschepen Baltic Ace en Corvus J duidelijk beeldbepalend zijn geweest en hun uitwerking hebben op het veiligheidsbesef. 

Het uiteindelijke oordeel over de Staat van de transportveiligheid kan een stimulans zijn voor de betrokken partijen om accenten te zetten of om accenten te verleggen.

Een samenvatting van de cijfers is te vinden in hoofdstuk 2 (algemeen beeld) van de Staat van transportveiligheid 2012.