ILT actualiseert risicoanalyse historische zeilvaart

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een actualisatie gemaakt van de risicoanalyse historische zeilvaart. Met deze nieuwe risicoanalyse volgt de ILT de aanbevelingen op van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). In de actualisatie is aandacht voor de invulling van het tweedelijnstoezicht: toezicht op de toezichthouders. Ook maakt de ILT een risico-afweging voor het toezicht op de historische (bruine) vloot in het algemeen.

Pleziervaart bruine vloot

Er is een verschuiving gaande in het toezicht: toezichthouders hebben vandaag de dag meer te maken met een professionele passagiersvaart, dan een zeilvaart uit liefhebberij zoals in het verleden. Door de grotere aantallen schepen en passagiers verandert het risico en is een verschuiving nodig in het toezicht: meer aandacht voor scheepsgebonden en operationele risico’s.

Aanleiding

Vorig jaar heeft de OVV het onderzoeksrapport gepubliceerd over een ongeval op het zeilschip de Amicitia. Het schip maakt deel uit van de bruine vloot, oude schepen die veelal voor toeristische doeleinden worden ingezet. Begin 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu een reactie op het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd waarbij wordt ingegaan op de invulling van het tweedelijns toezicht op certificerende instellingen en de risico-afweging ten aanzien van de bruine vloot.