Nieuws - Autoriteit woningcorporaties

55 nieuwsberichten van Autoriteit woningcorporaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Betaversie van dVi 2016 beschikbaar

Veel corporaties hebben eind 2016 problemen ondervonden bij het invullen van de opvraagprogramma’s voor dPi en het ...

Nieuwsbericht | 21-04-2017 | 14:17

Aw en AFM passen convenant aan

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Autoriteit woningcorporaties (Aw) hebben hun convenant over kennisdeling en ...

Nieuwsbericht | 20-04-2017 | 14:17

Aw en Logius vervolgen pilot Standard Business Reporting

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en dienst digitale overheid Logius vervolgen de pilot Standard Business Reporting. SBR richt ...

Nieuwsbericht | 12-04-2017 | 15:07

Beoordeling DAEB in volle gang, personele capaciteit vergroot

De beoordeling van de scheidingsvoorstellen DAEB/niet-DAEB is in volle gang. Inmiddels is zo’n 50 % in behandeling genomen. De Aw ...

Nieuwsbericht | 28-03-2017 | 15:55

Aw stelt Woningstichting Gouderak onder verscherpt toezicht

Woningstichting Gouderak uit Gouderak is per 8 maart 2017 onder verscherpt toezicht gesteld door de Autoriteit woningcorporaties ...

Nieuwsbericht | 20-03-2017 | 09:49

Zinsnede over ingangsdatum abusievelijk niet opgenomen in beschikking reglementen

In de beschikkingen waarmee de reglementen financieel beleid en beheer van woningcorporaties zijn goedgekeurd, is een passage ten ...

Nieuwsbericht | 09-03-2017 | 10:14

Administratieve scheiding DAEB/niet-DAEB meest gekozen door woningcorporaties

Van de 331 woningcorporaties die bij de Autoriteit woningcorporatie (Aw) een ontwerpvoorstel hebben ingediend voor het scheiden ...

Nieuwsbericht | 20-02-2017 | 10:47

Addendum mogelijk voor aanpassen financieel reglement aan Veegwet

In de Veegwet die onlangs is aangenomen door de eerste Kamer, zitten enkele punten die van invloed zijn op het Reglement ...

Nieuwsbericht | 07-02-2017 | 11:22

Accountantsprotocol 2016 gepubliceerd

Het accountantsprotocol ten aanzien van woningcorporaties over verslagjaar 2016 is gepubliceerd in de Staatscourant van 27 ...

Nieuwsbericht | 27-01-2017 | 12:46

Aw gaat anticiperen op Veegwet

De Tweede Kamer heeft onlangs de Veegwet aangenomen. Minister Stef Blok van Wonen heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) ...

Nieuwsbericht | 27-12-2016 | 14:23