Nieuws - Autoriteit woningcorporaties

59 nieuwsberichten van Autoriteit woningcorporaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Malafide bemiddelingsbureaus ‘regelen’ huurwoning bij corporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) waarschuwt corporaties voor vervalste inschrijfformulieren van woningzoekenden.

Nieuwsbericht | 25-09-2017 | 11:01

Verscherpt toezicht op woningstichting De Goede Woning opgeheven

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft het verscherpt toezicht op woningstichting De Goede Woning uit Rotterdam opgeheven. ...

Nieuwsbericht | 28-08-2017 | 13:36

Modelbijlage reglement financieel beleid en beheer beschikbaar

Woningcorporaties kunnen gebruik maken van een bijlage (addendum) om hun eerder goedgekeurde model-reglement financieel beleid en ...

Nieuwsbericht | 18-07-2017 | 15:40

Aw bevriest uitvraag dPi 2017

De Autoriteit woningcorporatie (Aw) bevriest de prognose-informatie (dPi) die corporaties aan moeten leveren over 2017. Er wordt, ...

Nieuwsbericht | 13-07-2017 | 17:29

Aw en WSW publiceren ‘Beoordelingskader en vereisten herstructurering derivaten’

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben een gezamenlijk beoordelingskader over de ...

Nieuwsbericht | 06-07-2017 | 14:00

Uitstelverzoeken dVi

Aantallen verleende uitstelverzoeken: dVi 2016: 114x, Woz 2016: 26x, definitief scheidingsvoorstel: 59x

Nieuwsbericht | 06-07-2017 | 12:51

Aw heft verscherpt toezicht Woningstichting Maasdriel op

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft per 1 juli 2017 het verscherpt toezicht op Woningstichting Maasdriel opgeheven.

Nieuwsbericht | 04-07-2017 | 00:00

Aw publiceert governance auditrapport Waarborgfonds Sociale Woningbouw

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft een rapport gepubliceerd over de uitkomsten van een governance audit bij het ...

Nieuwsbericht | 03-07-2017 | 00:00

Autoriteit woningcorporaties publiceert jaarverslag 2016

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft er in 2016 scherp op toegezien dat woningcorporaties zich concentreren op hun ...

Nieuwsbericht | 03-07-2017 | 00:00

Uitstel dVi mogelijk bij vertraging accountantsverklaring

Corporaties die vertraging hebben opgelopen in het jaarrekening- danwel dVi-traject, bijvoorbeeld als gevolg van het waarderen ...

Nieuwsbericht | 20-06-2017 | 00:00