Nieuws - Autoriteit woningcorporaties

55 nieuwsberichten van Autoriteit woningcorporaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Aw en WSW publiceren ‘Beoordelingskader en vereisten herstructurering derivaten’

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben een gezamenlijk beoordelingskader over de ...

Nieuwsbericht | 06-07-2017 | 14:00

Uitstelverzoeken dVi

Aantallen verleende uitstelverzoeken: dVi 2016: 114x, Woz 2016: 26x, definitief scheidingsvoorstel: 59x

Nieuwsbericht | 06-07-2017 | 12:51

Aw heft verscherpt toezicht Woningstichting Maasdriel op

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft per 1 juli 2017 het verscherpt toezicht op Woningstichting Maasdriel opgeheven.

Nieuwsbericht | 04-07-2017 | 00:00

Aw publiceert governance auditrapport Waarborgfonds Sociale Woningbouw

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft een rapport gepubliceerd over de uitkomsten van een governance audit bij het ...

Nieuwsbericht | 03-07-2017 | 00:00

Autoriteit woningcorporaties publiceert jaarverslag 2016

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft er in 2016 scherp op toegezien dat woningcorporaties zich concentreren op hun ...

Nieuwsbericht | 03-07-2017 | 00:00

Uitstel dVi mogelijk bij vertraging accountantsverklaring

Corporaties die vertraging hebben opgelopen in het jaarrekening- danwel dVi-traject, bijvoorbeeld als gevolg van het waarderen ...

Nieuwsbericht | 20-06-2017 | 00:00

Sectorbijeenkomsten Autoriteit woningcorporaties

Deze zomer organiseert Aw vier sectorbijeenkomsten voor bestuurders, financieel directeuren en raden van commissarissen van ...

Nieuwsbericht | 08-06-2017 | 12:00

Corporaties krijgen meer mogelijkheden om derivatencontracten te herstructureren

Corporaties krijgen meer mogelijkheden om derivatencontracten te herstructureren

Nieuwsbericht | 08-06-2017 | 09:00

Beoordelen ontwerp scheidingsvoorstellen DAEB/niet-DAEB vrijwel afgerond

beoordelen ontwerp scheidingsvoorstellen DAEB/niet-DAEB vrijwel afgerond

Nieuwsbericht | 18-05-2017 | 00:00

WOZ-bestand direct te mailen naar Aw

Corporaties kunnen dit jaar hun WOZ-informatie direct mailen naar de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Nieuwsbericht | 28-04-2017 | 10:46