Voormalig accountant Humanitas berispt door Accountantskamer

De Accountantskamer heeft een belangrijk onderdeel van de tuchtklacht van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) tegen de voormalige accountant van woningcorporatie Stichting Humanitas Huisvesting gegrond verklaard. Ook heeft zij de accountant een berisping opgelegd.

De Aw verwijt de accountant ernstige tekortkomingen in de controle van de jaarrekeningen van Stichting Humanitas Huisvesting over de verslagjaren 2011 tot en met 2014. In haar uitspraak overweegt de Accountantskamer dat de waardering van het onroerend goed een grote invloed heeft op de balans en het resultaat van Humanitas. De eisen die gelden voor de controle van die waardering door de accountant, mogen dan ook niet licht worden opgevat. De Accountantskamer stelt vast dat de controle van de accountant op de vastgoedwaardering in 2014 onvoldoende diepgang had en dus niet voldeed aan de daaraan te stellen eisen. De werkzaamheden die de accountant stelt te hebben uitgevoerd, zijn niet diepgaand genoeg en worden bovendien grotendeels niet onderbouwd met stukken uit het controledossier. De Accountantskamer verklaart de klacht op dit onderdeel gegrond en legt de accountant een berisping op.

Bij het externe toezicht op woningcorporaties steunt de Aw op de controlewerkzaamheden van accountants. De kwaliteit daarvan is cruciaal en een blijvend aandachtspunt voor de Aw.