Autoriteit woningcorporaties beëindigt verscherpt toezicht Woningstichting Gouderak

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heft het verscherpt toezicht op Woningstichting Gouderak op. Woningstichting Gouderak stond onder verscherpt toezicht sinds 8 maart 2017 naar aanleiding van de bevindingen bij een governance inspectie.

De Aw constateerde destijds tekortkomingen in de kwaliteit van het interne toezicht en het risicomanagement, en in de naleving van de governance-code. Ook was sprake van een moeizame relatie met de belangrijke stakeholders zoals de gemeente en huurders. Gouderak moest daarom van de Aw een herstelplan indienen.

Inmiddels is de Raad van Commissarissen compleet vernieuwd en is de relatie met huurdersbelangenvereniging genormaliseerd. Ook de overige governance issues die de aanleiding vormden voor het verscherpt toezicht zijn opgelost. De doelstellingen van het herstelplan zijn hiermee bereikt. Daarom heft de Aw het verscherpt toezicht nu op.

Het opheffen van het verscherpt toezicht betekent echter niet dat de Aw geen risico’s meer ziet bij Woningstichting Gouderak. Zo heeft de Aw toezichtafspraken gemaakt over onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van het bezit de corporatie, de verlaging van de bedrijfslasten en de verkenning van samenwerking met drie andere woningcorporaties in de Krimpenerwaard. Ook moet de corporatie de bevindingen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw opvolgen.

Verscherpt toezicht

Woningcorporaties met een verhoogd risico staan onder verscherpt toezicht van de Autoriteit woningcorporaties. Bij verscherpt toezicht is er sprake van het opleggen van de plicht tot het maken en uitvoeren van een herstelplan.