Aw: Tijdelijke huurkorting mag niet

Uitzondering voor Zeeuwland

Corporaties mogen huurders geen tijdelijke huurkorting[1] geven. De Woningwet staat wel toe dat zij huren structureel verlagen, stelt de Autoriteit woningcorporaties (Aw) in een brief die zij vandaag aan de corporaties verstuurt.

Over huurkorting ontstond deze zomer discussie. Corporatie Zeeuwland wilde haar huurders laten profiteren van het financiële voordeel dat een fusie haar had opgeleverd en hen eenmalig 170 euro geven. Dat stuitte toen op een verbod en een dwangsom van de Aw waartegen Zeeuwland bezwaar aantekende.

Ondanks dit verbod heeft de Aw nu besloten dat Zeeuwland geen dwangsom hoeft te betalen, indien zij haar huurders de korting geeft. Als motivatie stelt de Aw dat zij het fusieplan waarin deze korting is beschreven heeft goedgekeurd zonder de corporatie te melden dat die verboden was. Op basis van het goedgekeurde fusieplan kon Zeeuwland er op vertrouwen dat ze haar huurders de korting kon geven. Daarom acht de Aw het bezwaar terecht.

Bij volgende voorstellen van corporaties om een tijdelijke huurkorting te geven, zal de Aw duidelijk maken dat dit niet is toegestaan.

[1] Afgezien van de in de wet geregelde tijdelijke huurverlaging wegens onderhoudsgebreken aan de woning.

Hoort bij