BDO controleert meeste corporaties

BDO is het accountantskantoor dat in 2015 door de meeste woningcorporaties werd ingehuurd om controlewerkzaamheden uit te voeren. Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit woningcorporaties naar de marktaandelen van de accountantsorganisaties. Welk kantoor welke corporatie controleert, blijkt uit de individuele jaarrekeningen zelf.

De Autoriteit woningcorporaties steunt bij het extern toezicht onder meer op de controlewerkzaamheden van accountants zoals beschreven in de Regeling Toegelaten instellingen Volkshuisvesting. Ook voor Raden van Commissarissen, bestuurders, huurders, gemeenten en andere stakeholders zijn de bevindingen van de accountant van groot belang om een beeld te krijgen van de financiële gezondheid van de corporatie en de rechtmatigheid van haar optreden. De accountants zelf worden gecontroleerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Tijdens de parlementaire enquête naar de woningcorporaties zijn de marktaandelen van accountantsorganisaties aan de orde geweest, evenals het aantal corporaties dat een individuele accountant mag controleren.
Corporaties zijn verplicht om periodiek te wisselen van accountant en er moet transparantie zijn over de marktconcentraties. Hierdoor kunnen corporaties bewuste keuzes maken als zij van accountant veranderen.

Gekeken naar het aantal verhuureenheden is PWC net als vorig jaar marktleider. Deloitte, dat in de periode 2005-2013 steeds marktleider was, neemt nu zowel op basis van het aantal corporaties als op basis van het aantal verhuureenheden een tweede plaats in.