Extra aandacht derivatenportefeuille woningcorporaties blijft nodig

Alle woningcorporaties met een derivatenportefeuille kunnen voldoen aan de liquiditeitsverplichtingen die voortvloeien uit hun derivatencontracten. Zij bezitten daarvoor genoeg financiële reserves. Dit blijkt uit een stresstest die de Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft gehouden onder de corporaties. Extra aandacht voor derivaten vanuit het toezicht door de Aw en de corporaties blijft echter nodig omdat de risico’s die samenhangen met het bezit van derivaten groot blijven. Minister Stef Blok (Wonen) heeft de ‘Stresstest 2016 derivatenportefeuille bij woningcorporaties’ vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Derivaten zijn complexe financiële producten, die niet zonder risico zijn en waar grote bedragen mee zijn gemoeid. Ze stellen hoge eisen aan kennis, risicomanagement en “checks and balances” bij de corporaties. Daarom houdt de Aw gericht toezicht op de risicobeheersing door corporaties ten aanzien van hun derivatenportefeuilles. Extra aandacht wordt daarbij gegeven aan de corporaties met breakclausules in de derivatencontracten en hun plannen om de risico’s te verkleinen en op te kunnen vangen. Deze breakclausules maken het mogelijk dat de bank het contract tussentijds kan beëindigen tegen afrekening van de marktwaarde. De Aw blijft er op letten dat de corporaties financiële buffers aanhouden, zoals de regelgeving voorschrijft.

De uitslag van de stresstest bevestigt dat corporaties hun risicobeheersing op dit vlak in het algemeen goed op orde hebben, mede door regelgeving en actief toezicht. Het proces van aanleveren door de corporaties van de benodigde gegevens verliep echter moeizaam. De Aw gaat onderzoeken of dit samenhangt met de aanwezige kennis en kwaliteit bij de corporaties.