Documenten - Autoriteit woningcorporaties

143 documenten van Autoriteit woningcorporaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Bijlage - Toelichting scenarioanalyse Aw en WSW

Met de meerjarenverkenning in Sectorbeeld 2017 onderzoekt de Aw of de voornemens van de gezamenlijke corporaties financieel ...

Rapport | 06-02-2018

Sectorbeeld 2017

Dit sectorbeeld belicht de financiële positie van de Nederlandse woningcorporatiesector eind 2016.

Rapport | 06-02-2018

Jaarwerkplan en begroting Aw 2018

Jaarplan 2018 van de Autoriteit woningcorporaties en de bijbehorende begroting.

Publicatie | 01-02-2018

Gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW

Dit document bevat het gezamenlijke beoordelingskader dat Aw en WSW hebben opgesteld, alsmede de achtergronden van de ...

Publicatie | 31-01-2018

Samenwerkingsconvenant Aw-WSW

Tekst van het samenwerkingsconvenant tussen Aw en WSW

Publicatie | 31-01-2018

Samenvatting convenant Aw-WSW

Hoofdlijnen uit het samenwerkingsconvenant tussen Aw en WSW.

Publicatie | 31-01-2018

Samenvatting gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW

Hoofdlijnen uit het gezamelijk beoordelingskader van Aw en WSW. Versie ter consultatie.

Publicatie | 31-01-2018

Bijlage berekeningswijze ratio's

Spreadsheet met de berekeningswijze van de ratio's Aw-WSW. Bijlage bij het gezamenlijk beoordelingskader.

Publicatie | 31-01-2018

Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector verslagjaar 2016

Op basis van de Verantwoordingsinformatie (dVi) heeft de Autoriteit Woningcorporaties (ILT-Aw) voor alle Toegelaten Instellingen ...

Rapport | 17-01-2018

Brief melding ontoereikende liquiditeitsbuffer derivaten

Corporaties (en hun dochtermaatschappijen) dienen een liquiditeitsbuffer aan te houden die een daling van de vaste rente in de ...

Brief | 10-01-2018