Documenten - Autoriteit woningcorporaties

138 documenten van Autoriteit woningcorporaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Samenvatting convenant Aw-WSW

Hoofdlijnen uit het samenwerkingsconvenant tussen Aw en WSW.

Publicatie | 31-01-2018

Samenvatting gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW

Hoofdlijnen uit het gezamelijk beoordelingskader van Aw en WSW. Versie ter consultatie.

Publicatie | 31-01-2018

Bijlage berekeningswijze ratio's

Spreadsheet met de berekeningswijze van de ratio's Aw-WSW. Bijlage bij het gezamenlijk beoordelingskader.

Publicatie | 31-01-2018

Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector verslagjaar 2016

Op basis van de Verantwoordingsinformatie (dVi) heeft de Autoriteit Woningcorporaties (ILT-Aw) voor alle Toegelaten Instellingen ...

Rapport | 17-01-2018

Brief melding ontoereikende liquiditeitsbuffer derivaten

Corporaties (en hun dochtermaatschappijen) dienen een liquiditeitsbuffer aan te houden die een daling van de vaste rente in de ...

Brief | 10-01-2018

HUF-toets wijziging Regeling Toegelaten Instellingen

Autoriteit woningcorporaties heeft een Handhaafbaarheids-, Uitvoerbaar-heids- en Fraudebestendigheidstoets (HUF-toets) uitgevoerd ...

Publicatie | 31-12-2017

Motivering: (Her)benoeming commissaris van een toegelaten instelling - ILT.277.04

Op dit formulier geeft u uw motivering aan voor de voorgenomen benoeming of herbenoeming van een commissaris.

Formulier | 21-12-2017

Motivering: (Her)benoeming bestuurder van een toegelaten instelling - ILT.273.03

Op dit formulier kunt u als Raad van Commissarissen de motivering aangeven voor de voorgenomen benoeming of herbenoeming van een ...

Formulier | 21-12-2017

Formulier: Aanvraag goedkeuring verkoop corporatiewoningen en maatschappelijk vastgoed - ILT.264.02

Met dit formulier vraagt u goedkeuring van de minister aan voor besluiten tot de verkoop van woningen en maatschappelijk vastgoed.

Formulier | 19-12-2017

Formulier: Geschiktheidsmatrix - ILT.263.05

De geschikheidsmatrix helpt de geschiktheid te beoordelen van het bestuur of de Raad van Commissarissen van een ...

Formulier | 19-12-2017