Onderzoek integriteit inhuur personeel bij woningcorporaties

Onderzoek naar woningcorporaties waar op basis van signalen sprake was van mogelijke belangenverstrengeling bij de inhuur van personeel. De Autoriteit woningcorporaties onderzocht hoe het staat met de interne checks en balances rond de inhuur van personeel.