Reactie WSW onderzoek pakketverkopen

Reactie van WSW op het Aw onderzoek 'pakketverkopen woningcorporaties'.