Reactie BZK onderzoek pakketverkopen

Reactie van het ministerie van BZK op het Aw onderzoek 'pakketverkopen bij woningcorporaties'.