Reactie Aedes onderzoek pakketverkopen

Reactie van Aedes op het Aw onderzoek 'pakketverkopen door woningcorporaties'.