Model-bestuursverklaring verantwoording intermediaire verhuur - februari 2019

Aangevuld met gebruik bestuursverklaring bij intermediaire verhuur door wooncoöperaties.

Intermediaire verhuurders verhuren woningen voor corporaties. Zij mogen bij de verantwoording over de toewijzingen gebruik maken van een bestuursverklaring. Dat is gebonden aan bepaalde voorwaarden. Welke voorwaarden dat zijn, staat in de toelichting bij de zogenoemde model-bestuursverklaring. Naast zorg- en maatschappelijke instellingen mogen sinds april 2018 ook leegstandbeheerders de verklaring gebruiken.

Wooncoöperaties beheren en verhuren als collectief woningen van corporaties. Bij de verantwoording over de verhuringen door wooncoöperaties kunnen beperkingen voorkomen bij de controle op de volledigheid van de verhuuradministratie. Hierom is besloten dat ook wooncoöperaties bij de verantwoording de bestuursverklaring mogen gebruiken. Dit is nu aangevuld in de toelichting op de model-verklaring.