Verantwoordingsdocument consultatie gezamenlijk beoordelingskader Aw/WSW

Sinds eind 2016 werken Aw en WSW aan het traject verticaal toezicht. Doel is om de beoordeling van corporaties effectiever en efficiƫnter te laten verlopen. Gedurende 2017 werkten Aw en WSW de contouren van verticaal toezicht uit. Dit resulteerde in een gezamenlijk beoordelingskader, dat in combinatie met het samenwerkingsconvenant dat beide organisaties tekenden, leidt tot een eenduidige en transparante beoordeling van woningcorporaties. Hoewel stakeholders en een klankbordgroep van corporaties en Aedes nauw betrokken zijn geweest bij de totstandkoming, vonden wij het belangrijk om het kader ook breder te klanborden. In de periode van 1 februari tot 1 april 2018 lag het gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW daarom ter consultatie. Belanghebbenden konden hun zienswijze, vragen en opmerkingen op het kader indienen.

Vanuit het perspectief van de borger of toezichthouder wijken we in sommige gevallen af van de suggesties. Deze weloverwogen keuzes en overwegingen lichten wij toe in een verantwoordingsdocument.