Integrale oordeelsbrief 2018 Woningstichting Gouderak

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) beoordeelt of corporaties voldoen aan de vereisten op het gebied van good governance, integriteit, rechtmatigheid en financiële continuïteit. Daarbij beoordeelt de Aw ook of het maatschappelijk gebonden vermogen voldoende wordt beschermd.

Hoort bij