Bestuurlijke brief WSW-Aw november 2018

Bestuurlijke brief van Aw en WSW over de publicatie van het gezamenlijk beoordelingskader en over de verdere stappen die wij zetten om in het komende jaar te komen tot een nieuw normenkader.