Documenten - Autoriteit woningcorporaties

151 documenten van Autoriteit woningcorporaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Formulier: Aanvraag goedkeuring verkoop corporatiewoningen en maatschappelijk vastgoed - ILT.264

Met dit formulier vraagt u goedkeuring van de minister aan voor besluiten tot de verkoop van woningen en maatschappelijk vastgoed.

Formulier | 15-04-2019

HUF-toets Beleidsregel experiment verkoopregels wooncoöperaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft op verzoek van de directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen een Handhaafbaarheids-, ...

Publicatie | 11-04-2019

Themaonderzoek zelfevaluaties RvC

Verkennend onderzoek naar de kwaliteit en diepgang van de zelfevaluaties van Raden van Commissarissen van woningcorporaties.

Rapport | 26-02-2019

Model-bestuursverklaring verantwoording intermediaire verhuur - februari 2019

Aangevuld met gebruik bestuursverklaring bij intermediaire verhuur door wooncoöperaties.

Publicatie | 18-02-2019

ILT.339.01 - Proef verkorte procedure - Melding zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid

Woningcorporaties kunnen via dit formulier uitleggen waarom zij kiezen voor (her)benoeming van een bepaalde commissaris.

Formulier | 13-02-2019

Bestuurlijke brief Verticaal Toezicht februari 2019

Bestuurlijke brief over de samenwerking tussen Aw en WSW en de ontwikkelingen daarin.

Brief | 08-02-2019

Beoordelingskader Geschiktheid en Betrouwbaarheid

Dit document schetst het beoordelingsingskader voor de Geschiktheid en Betrouwbaarheid voor Bestuurders en Voorzitters RvC van ...

Publicatie | 06-02-2019

Bijlage - Betrouwbaarheidsonderzoek benoemingen bestuurders en leden raad van toezicht ILT.261.06

Dit formulier is een bijlage bij het formulier Melding zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid.

Formulier | 04-02-2019

Begroting Aw 2019

Goedgekeurde begroting voor 2019 van de Autoriteit woningcorporaties.

Publicatie | 30-01-2019

Woningcorporaties en de WNT in 2017

De bezoldiging van de ruim 2.300 toezichthoudende en leidinggevende topfunctionarissen bij woningcorporaties voldoet in 2017 aan ...

Rapport | 28-01-2019