Documenten - Autoriteit woningcorporaties

100 documenten van Autoriteit woningcorporaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Toelichting 5.8.1. verslagjaar 2018

Om corporaties in de gelegenheid te stellen om tijdig hun administratie en registratie aan te passen, laat de Autoriteit...

Publicatie | 05-03-2018

Rapportage integriteit bij opdrachtverstrekking

De Autoriteit woningcorporaties heeft onderzoek gedaan naar de maatregelen die woningcorporaties hebben genomen om ervoor te...

Publicatie | 12-02-2018

Samenvatting onderzoek integriteit bij aanbestedingen

De Autoriteit woningcorporaties heeft onderzoek gedaan naar de maatregelen die woningcorporaties hebben genomen om ervoor te...

Publicatie | 12-02-2018

Hoofdpunten uit het sectorbeeld 2017: de woningcorporatiesector in beeld

Dit sectorbeeld belicht de financiële positie van de Nederlandse woningcorporatiesector eind 2016. De belangrijkste conclusie...

Publicatie | 06-02-2018

Bijlage - Toelichting scenarioanalyse Aw en WSW

Met de meerjarenverkenning in Sectorbeeld 2017 onderzoekt de Aw of de voornemens van de gezamenlijke corporaties financieel...

Publicatie | 06-02-2018

Sectorbeeld 2017

Dit sectorbeeld belicht de financiële positie van de Nederlandse woningcorporatiesector eind 2016. De belangrijkste conclusie...

Publicatie | 06-02-2018

Beoordelingskader statutenwijziging Veegwet toegelaten instelling

De Veegwet Wonen is op 1 juli 2017 inwerking getreden. Per die datum wijzigen de Woningwet en het BTIV. De Veegwet repareert...

Publicatie | 01-02-2018

Jaarwerkplan en begroting Aw 2018

Jaarplan 2018 van de Autoriteit woningcorporaties en de bijbehorende begroting.

Publicatie | 01-02-2018

Gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW

Een belangrijk onderdeel van het verticaal toezicht is één gezamenlijk beoordelingskader op de terreinen waarop Aw en WSW...

Publicatie | 31-01-2018

Samenwerkingsconvenant Aw-WSW

In het convenant is vastgelegd hoe de organisaties met elkaar samenwerken. Dit convenant faciliteert de samenwerking en maakt...

Publicatie | 31-01-2018