5 vragen over werken als trainee bij de ILT

Op kleine en grote schaal bijdragen aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen. Dat is in het kort gezegd waar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dagelijks aan werkt. Een aantrekkelijke omgeving voor trainees. 

Bij de ILT zijn volop mogelijkheden voor trainees voor wie net afgestudeerd is. Zo is er het Rijkstraineeprogramma waar de ILT aan mee doet. Hoe het als trainees bij de ILT bevalt, vragen we aan Teun Zeegers (bestuurs- en beleidsadviseur bij de afdeling Netwerken leefomgeving en wonen) en Stefan Koster (bestuurs- en beleidsadviseur bij de afdeling Netwerken transport).

Had je, voordat je hier kwam werken, een bepaald idee over de ILT en klopt dat beeld?

“Ik had het idee dat er een ‘ja, maar’ cultuur zou zijn. Als ik dacht aan een toezichthouder, dacht ik vooral aan iemand die een stokje steekt voor een goed of leuk idee”, vertelt Teun. “Al heel snel had ik door dat dit niet zo werkt. Binnen de afdeling is er een fijne en open sfeer. Bovendien is het enorm leerzaam om voor een toezichthouder te werken die gefocust is op misstanden voorkomen en proactief meedenken om in de toekomst fouten eerder te signaleren. Het is dus juist een positieve proactieve werkplek, in plaats van een negatieve reactieve werkplek.”
Stefan had vooraf ook een bepaald idee: “Ik zag de ILT als een toezichthouder die er enkel was om andere partijen te controleren. En als dat nodig is te straffen. Maar nu weet ik beter. Er is juist ook ruimte om signalen vanuit de omgeving te gebruiken om wetgeving te verbeteren. En in mijn beleving bestond de organisatie alleen uit inspecteurs, terwijl de ILT veel meer is dan alleen inspecteurs.”

Wat sprak je aan bij de ILT toen er een traineeplek beschikbaar kwam?

Voor Teun en Stefan is het hun eerste opdracht voor het Rijkstraineeprogramma. Teun: “Aan de hand van onze sollicitatieprocedure zijn we door onze trainee-coördinatoren geplaatst bij de ILT. Dus het is geen bewuste keuze. Via mijn scriptie heb ik mij verdiept in de wereld van het toezicht, dus voor mij is het logisch dat ik hier nu werk. De volgende opdracht is waarschijnlijk een beleidsfunctie. Dan snap ik in ieder geval de relatie met toezicht.” Stefan vult aan: “Ik vind het enorm waardevol om meer te leren over toezicht. Ik ben ervan overtuigd dat de inzichten die ik bij de ILT opdoe later goed kan gebruiken bij andere werkplekken.”

Hoe ziet een werkdag er voor jullie uit bij de afdeling Netwerken?

“Iedere dag is anders”, geven Teun en Stefan aan. “Om tot adviezen te komen op compleet uiteenlopende en inhoudelijke vraagstukken zijn we vaak op zoek naar informatie via mails, belletjes, vergaderingen en door het lezen van rapporten. Ook is er tijd om met collega’s kennis te maken. Ook zijn we als netwerkers nauw betrokken bij het politiek-bestuurlijke proces en schrijven wij regelmatig nota’s voor de staatssecretaris.”, aldus Teun. Stefan vult aan: “Ook is er ruimte om mee te helpen bij andere lopende projecten. Zo ga ik komende week bijvoorbeeld helpen bij de voorbereiding van een commissiedebat in de Tweede Kamer.”

Wat maakt jullie werk zo interessant?

“Relatief korte opdrachten. Vergeleken met een beleidsplek krijg je bij de afdeling Netwerken leefomgeving en wonen veel mee van verschillende onderwerpen en perspectieven. Bij Netwerken zijn we in mijn ogen een soort schakel tussen beleid en uitvoering. Doordat beleid en wetgeving echt tastbaar worden in de praktijk, maak je dat bij Netwerken van dichtbij mee”. Ook Stefan weet goed wat hem aantrekt in het werk: “Je werkt met veel verschillende onderwerpen waardoor je van al die onderwerpen ook kennis krijgt. En daardoor ben je veel in contact met mensen van buiten de organisatie. Dat leidt tot een uitgebreid netwerk.”

Waarom is werken als trainee bij de ILT een aanrader?

Teun ervaart de afdeling Netwerken leefomgeving en wonen als een fijne afdeling. “Ik ben met open armen ontvangen en ik kan het aangeven als ik ergens mee zit. Ik kreeg ook meteen het gevoel dat er naar je wordt geluisterd en dat je serieus wordt genomen.” Stefan is ook enthousiast: “Werken bij de ILT is een aanrader vanwege de verschillende onderwerpen, veel contact met mensen van buiten de organisatie en veel vrijheid. Bij de ILT werken enorm toegankelijke en sociale mensen die graag met je kennismaken, altijd bereid zijn om je te helpen en veel kennis hebben van onderwerpen waaraan zij werken.”

Ook interesse in een traineeprogramma? De ILT doet mee aan het Rijkstraineeprogramma bij de Rijksoverheid.

Teun Zeegers

Studie: bachelor Economics & Business Economics aan Maastricht University en de master Global Business and Sustainability aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Werk en projecten waar Teun aan werkt: “Ik ben dossierhouder voor de onderwerpen energielabels en voor bouwproducten. Ik ben eerste aanspreekpunt voor externe partijen en andere ministeries op deze onderwerpen. Hele inhoudelijke vragen zet ik door naar collega’s met de inhoudelijke expertise. Ook kan er plotseling iets actueels gebeuren en dan moet je daarnaar handelen en de juiste mensen weten te contacten. Ook pak ik in het team Afval circulaire economie wekelijks projecten op. Hierin zit veel afwisseling in langlopende (stroeve) dossiers en actuele en vlotte onderwerpen.”

Stefan Koster

Studie: bachelor Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en vervolgens rondde hij de master International Public Management and Policy af aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Werk en projecten waar Stefan aan werkt: “Ik werk aan een plan van aanpak om de veiligheid van de luchtvaart op de BES-eilanden (Caribisch Nederland) te verbeteren. Ik ben samen met een aantal collega’s van de ILT en collega’s van de beleidsdirectie Directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek gegaan om te kijken naar wat het probleem is en hoe dat opgelost kan worden. Als het plan van aanpak is goedgekeurd, ga ik aan de slag met de uitvoering. Daarnaast werk ik aan de ontwikkeling van een internationale strategie voor de ILT. Voor mijn deel van de opdracht zoek ik uit bij welke internationale overleggen de ILT aan tafel zit en of dit overeenkomt met de prioriteiten die de ILT heeft vastgesteld. Om vervolgens te komen tot een afwegingskader voor het bepalen aan welke internationale overleggen de ILT in de toekomst zou moeten deelnemen.”