“Een stage brengt je in een sneltrein van kennis en informatie.”

Januari 2021. Jelmar Meester, student aan de universiteit Leiden, start met zijn stage bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Jelmar studeert Criminologie en Veiligheidsbeleid en Forensische Criminologie. Het Innovatie- en datalab (IDlab) van de ILT draagt bij aan risicogestuurd toezicht door inspecteurs. Deze afdeling experimenteert daarvoor met de meest uiteenlopende gegevens. Op die manier draagt het IDlab bij aan gedragsverandering in de diverse sectoren waar de ILT toezicht op houdt. Jelmar komt tot een aantal verrassende inzichten.

Jelmar Meester

Jelmar is blij met de koppeling tussen zijn studie en de praktijk. “Ik ben erg geïnteresseerd in complexe vraagstukken over gedrag en beleid en leer hier graag meer over. Het IDlab is bedoeld om te innoveren en te leren, en daar kan ik mij heel goed in vinden. Je opleiding is een voorbereiding van enkele jaren waarin je hele brede kennis opdoet. Tijdens een stage krijg je de kans om je volledig te richten op 1 complex vraagstuk. En dan kom je gevoelsmatig opeens in een sneltrein van kennis en informatie terecht. Dat vond ik een prachtige stimulans om mij ergens in vast te bijten.”

Verrassende inzichten

Al na enkele weken bij de ILT merkt Jelmar dat een overheidsorgaan meer facetten heeft dan hij aanvankelijk verwachtte. “De ILT heeft zoveel verschillende afdelingen en mensen die zich bezighouden met uiteenlopende onderwerpen. Ik denk dat de verscheidenheid in onderwerpen een van de grootste pluspunten van het werk bij de ILT is. Bovendien is het IDlab een inspirerende en stimulerende afdeling om mijn onderzoek te mogen uitvoeren. Dit heeft te maken met de variatie in werkvelden van mijn collega’s: van inspecteurs tot aan gedragswetenschappers.”

Andere dynamiek

“Veel van mijn medestudenten kijken uit naar een stage- of werkplek bij de politie, omdat ze op zoek zijn naar variatie. Ik ben van mening dat je diezelfde variatie kan vinden bij de ILT. Voor een student is het dus belangrijk om te weten hoe groot de organisatie van de ILT is. En dat heeft als grote voordeel dat je als stagiair op veel verschillende plekken terecht kunt en dat je veel uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken kunt beantwoorden.”

Belangstelling voor kwantitatief onderzoek

“Tijdens een studie Criminologie leer je vooral veel over de politieorganisatie. Andere inspectiediensten, zoals de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) komen ook aan bod. Ook wordt aandacht besteed aan de afdelingen die betrokken zijn bij opsporing, zoals de Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Ik wist wel dat de ILT breder was dan enkel deze afdeling, maar vond het moeilijk te achterhalen waar ik stage zou kunnen lopen. Via mijn docent kwam ik in aanraking met het IDlab. Vanwege mijn belangstelling voor kwantitatief onderzoek was ik gelijk enthousiast. Er lag op die afdeling al een hele set data klaar; ik kon dus gelijk met concrete materie aan de slag.”

Verder ontwikkelen

“Deze stage heeft mij nogmaals duidelijk gemaakt hoe leuk ik het vind om onderzoek te doen naar complexe vraagstukken. Maar ik ben er nu ook achter gekomen dat ik onderzoek en innovatie niet enkel bij een universiteit kan vinden. Tegen mijn verwachting in biedt de overheid hier ook een heel goed platform voor. Waar ik over 5 jaar mee bezig ben durf ik nog niet te zeggen. Ik hoop dat ik tegen die tijd nog meer onderzoek heb gedaan naar bijvoorbeeld milieucriminaliteit. Bovenal wil ik blijven leren en mijzelf ontwikkelen.”

Tip voor toekomstige stagiaires

Tot slot heeft Jelmar een advies voor toekomstige stagiaires bij de ILT: “Wees enthousiast en probeer zoveel mogelijk het werk van je collega’s mee te krijgen. Je kan zoveel leren door te luisteren en vragen te stellen; het zou zonde zijn om je te beperken tot je eigen stageonderwerp. Als stagiair moet je proberen om zoveel mogelijk te leren over de hele organisatie. Dat geeft je als munitie dat je weet waar je je interesses het beste na kunt jagen.”