Publicaties

Met de koersverandering (Koers ILT 2021) wil de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) haar relatie met de buitenwereld versterken. Zij legt verantwoording af aan de Tweede Kamer en de maatschappij en geeft inzicht in de effecten van haar werk.

ILT streeft naar transparantie

Er verschijnen op de website geregeld nieuwsberichten met cijfers, toezichtacties en handhavingzaken. Ook op andere manieren, zoals via sociale media, streeft zij naar transparantie. In overleggen en sectorbijeenkomsten deelt zij bevindingen met bedrijven en branches.

Elke twee maanden Toezichtsignalen

De ILT stelt elke twee maanden een rapportage op met toezichtsignalen voor de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Daarin beschrijft zij waar inspecteurs in de praktijk tegenaan lopen. Dat varieert van trends en risico’s in de naleving tot het niet langer adequaat zijn van regels die de veiligheid van mens en maatschappij beogen. De ILT bespreekt de voortgang van de afhandeling van de signalen periodiek met de beleidsdirecties. De toezichtsignalen worden in het jaarverslag van de ILT gepubliceerd.

Elk jaar een meerjarenplan en een jaarverslag

Naast een jaarverslag publiceert de ILT elk jaar een meerjarenplan. Hieronder vindt u de meerjarenplannen en jaarverslagen van de ILT. Deze publicaties geven een goed beeld van het werk van de ILT.