In beslag genomen administratie en/of voorwerpen

Waar kan ik terecht met vragen als de Inlichtingen- en Opsporingdienst van de ILT (ILT/IOD) administratie en/of voorwerpen van mij in beslag heeft genomen? Van in beslag genomen administraties en voorwerpen geeft de ILT/IOD een bewijs van ontvangst aan degene bij wie in beslag is genomen. Daar staan ook de naam en het telefoonnummer op van de contactpersoon (onderzoeksleider) van de IOD, die gebeld kan worden bij vragen.

In beslag genomen administratie

De ILT/IOD bewaart in beslag genomen administraties tijdelijk in een eigen bewaarruimte voor onderzoek.

Na afloop van het onderzoek beslist het Openbaar Ministerie of de administratieve bescheiden geheel of ten dele worden teruggegeven. Die administratie die niet teruggegeven wordt, gaat in opslag bij de Domeinen Roerende Zaken (DRZ) van het ministerie van Financiƫn.

In beslag genomen voorwerpen

De ILT/IOD neemt soms ook voorwerpen in beslag. Daarvoor wordt ook een bewijs van ontvangst verstrekt aan degene van wie ze in beslag zijn genomen. De ILT/IOD bewaart deze spullen niet in de eigen bewaarruimte maar slaat die tijdelijk op in een ketenbeslaghuis van de politie. Het Openbaar Ministerie neemt daarna zo snel mogelijk een beslissing over verdere afhandeling. Dat kan zijn teruggave maar ook opslag bij DRZ, hangende de behandeling van het onderzoek bij het Openbaar Ministerie.

Centrale Informatiedesk beslag van de DRZ
Mocht u niet meer beschikken over de contactgegevens bij de ILT/IOD dan kunt u bij vragen over de afhandeling van in beslag genomen voorwerpen ook contact opnemen met de centrale informatiedesk beslag van de DRZ.
Telefoonnummer: 088 15 24 200. E-mailadres: info@beslagloket.nl.

Klaagschrift indienen
Wie het niet eens is met een inbeslagneming, kan een klaagschrift indienen bij de sector strafrecht van de rechtbank in de regio waar het voorwerp in beslag is genomen. Hoe u dat kunt doen, staat beschreven in artikel 552a van het Wetboek van Strafvordering.