PIC (Prior Informed Consent - Verordening)

Voor het werkterrein in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen volgens de verordening voorafgaande geïnformeerde toestemming (Prior Informed Consent (PIC-)verordening) is de interventiematrix van de Landelijke Handhavingstrategie (LHS) uitgewerkt voor de 3 vaakst voorkomende of meest ingrijpende overtredingen. Het onderstaand overzicht is dus niet uitputtend. Bij elke overtreding bepaalt de inspecteur op basis van de interventiematrix de meest passende interventie.

Top 3 vaakst voorkomende overtredingen