Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Voor het werkterrein Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (BES) is de interventiematrix van de Landelijke Handhavingstrategie (LHS) uitgewerkt voor de 10 vaakst voorkomende of meest ingrijpende overtredingen. Het onderstaand overzicht is dus niet uitputtend. Bij elke overtreding bepaalt de inspecteur op basis van de interventiematrix de meest passende interventie.

Top 10 vaakst voorkomende overtredingen