Interventieladder

De ILT heeft de interventieladder opgesteld om inspecteurs te ondersteunen bij hun beslissing  welke interventie passend is bij welke overtreding. De ladder kent vijf interventiecategorieën ('treden'), telkens met in gewicht toenemende consequenties voor de overtreder.

De inspecteur kiest de interventie

De inspecteur kan zelf de interventie kiezen, zolang die keuze binnen de wettelijke kaders en de jurisprudentie valt. Zo kan hij besluiten om een zwaardere interventie toe te passen als hij denkt dat een lichtere interventie geen of niet het gewenste effect heeft.
Het uitgangspunt is dat de inspecteur rekening houdt met het effect dat hij met de interventie denkt te kunnen bereiken. In eerste instantie kiest hij een interventie die zo laag mogelijk op de ladder staat, tenzij de wetgeving een andere interventie voorschrijft.

Bij de toepassing van de interventieladder gelden enkele voorwaarden voor specifieke gevallen.

Interventieladder

De interventieladder