Verscherpt toezicht

De inspecteur kan ervoor kiezen om een overtredend bedrijf meer of intensiever in de gaten te houden. Dit kan hij doen met de interventie ‘verscherpt toezicht’. De aanleiding hiervoor is bijvoorbeeld een ernstig incident, een reeks van klachten, of wanneer het bedrijf niet snel genoeg tot naleving overgaat.
 

Voorwaarden voor verscherpt toezicht

De invulling van deze interventie is niet in wetten of regels uitgewerkt. Daardoor is er veel speelruimte voor de inspecteur om dit per situatie zo goed mogelijk in te vullen.
In veel gevallen gaat een bestuurlijk gesprek vooraf aan het instellen van verscherpt toezicht.

Als de inspectie een bedrijf onder verscherpt toezicht stelt, dan gelden de volgende voorwaarden:

  • Het verscherpt toezicht moet vooraf worden aangekondigd
  • De inspectie moet aan het bedrijf duidelijk maken onder welke voorwaarden het verscherpt toezicht wordt opgeheven.