Proces-verbaal

Wanneer een inspecteur bij een bedrijf een strafbaar feit vermoedt of constateert, kan hij op eigen initiatief een proces-verbaal opmaken. Dit is een woordelijk verslag van de verrichtingen en bevindingen, door iemand die daartoe bevoegd is, zoals een inspecteur.

Afhandeling proces-verbaal door Openbaar Ministerie

Het proces-verbaal wordt opgestuurd naar de officier van justitie. De verdere afhandeling ligt dan bij het Openbaar Ministerie. Op basis van het proces-verbaal kan het Openbaar Ministerie overgaan tot een strafrechtelijk onderzoek of vervolging.

Voor bepaalde toezichtdomeinen heeft de ILT afspraken gemaakt met het OM gemaakt voor welke overtredingen een proces-verbaal moet worden opgemaakt.