Intrekken of opschorten van vergunning, certificaat of erkenning

Een zware interventie is het intrekken, dan wel opschorten van een vergunning of certificaat, het opleggen van een exploitatieverbod of zelfs het sluiten van een bedrijf.

Voorwaarden bij het verstrekken van een vergunning

Soms heeft de inspectie bij het verstrekken van de vergunning al duidelijke voorwaarden gesteld waaruit blijkt wanneer een vergunning ingetrokken kan worden. Er zijn ook gevallen waarin die voorwaarden in de wet staan beschreven.

Vergaande gevolgen voor bedrijven

Dit soort maatregelen kunnen voor bedrijven vergaande gevolgen hebben, zoals verlies van inkomsten. Het is voor het bedrijf immers niet meer mogelijk om (een deel van) de werkzaamheden uit te voeren. De inspectie zal niet zomaar overgaan tot dit soort interventies als een bedrijf zich niet aan de regels houdt. Voordat een dergelijk zware maatregel genomen wordt, zijn er vaak al correctieve interventies aan voorafgegaan.